A minőség

Célunk a vevők igényeinek valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő sütőipari termékgyártás, forgalmazás és kiszállítás. Ennek megvalósulása érdekében a társaság HACCP rendszert működtet, valamint a sütőipari termékek gyártás, forgalmazás és kiszállítás minőségi színvonalának folyamatos emelése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alakított ki, és fejleszt tovább.

Fontos szerepet jut a termékfejlesztésre, amelyben figyelemmel kísérjük a vevői igényeket, valamint a korszerű táplálkozásra vonatkozó kutatások eredményeit. Ennek köszönhetően sikerült több új, az egészséges táplálkozás igényeinek megfelelő terméket bevezetnünk a piacra.
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a beszállítók kiválasztására, éppen ezért a beszállítók értékelésére külön minőségirányítási eljárást készítettünk.
 

MINŐSÉGPOLITIKA

 
A Félegyházi Pékség Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékeink színvonalát a piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Termékeink minőségével szemben magas szintű elvárásokat támasztanak Vevőink mellett a hatályos jogszabályok és élelmiszerbiztonsági előírások is. Mivel cégünk hírnevének, piacvezető pozíciójának fenntartását és erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, szükségesnek érezzük az ISO 9001 : 2009 szerinti minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését.

Dolgozóink a termelés során adódó problémák, a felszínre kerülő hiányosságok kijavításával, megelőzésével biztosítják a rendszerünk folyamatos fejlődését, szem előtt tartva az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi előírásokat, valamint a biztonságos és törvényes élelmiszer előállítást és kiszállítást.
A minőségbiztosítási rendszer működésének folyamatos és színvonalas fenntartásához és továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül szükség van a munkatársaink közötti állandó, magas szintű kommunikációra, valamint elméleti és gyakorlati továbbképzésekre.
Termékeinket rendszeres ellenőrzés mellett, HACCP rendszer működtetésével állítjuk elő és szállítjuk ki és értékesítjük.

A Félegyházi Pékség Kft. vezetősége és az általa foglalkoztatottak elkötelezettek a minőség, valamint az ISO 9001:2009 szabvány követelményei alapján kialakított minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése iránt. A Társaság vezetői aktív szerepet vállalnak a minőségbiztosítási rendszer eredményes működtetésében. Biztosítják a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat. Minden munkatárstól elvárják, hogy alkotó módon vegyen részt a minőségi célkitűzések megvalósításában, felelősséget vállalva az általa elvégzett tevékenység minőségéért.
A Félegyházi Pékség Kft. biztosítja, hogy minden munkatársa ismerje a minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer céljait, felépítését és megvalósításának módszereit. Minden munkavállalónk, - annak tudatában, hogy a Félegyházi Pékség Kft. jövője, egyben saját jövője is - elkötelezettséget vállal arra, hogy hatékonyan hozzájárul a minőségpolitikai célok megvalósításához.

 

 

  A MINŐSÉG NEM CSAK ESZKÖZ, HANEM ÜZLETI STRATÉGIA

 

Vevőinkkel, beszállítóinkkal hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk a minőségi célkitűzések elérése érdekében. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk szállított termékek, eszközök és szolgáltatások megfeleljenek az általunk elvárható, valamint a jogszabályokban előírt minőségi követelményeknek, valamint hogy pontos megbízható szállításaikkal hozzájáruljanak a cégünkről alkotott jó piaci megítéléshez.
Számunkra a minőség világosan definiált, szabályozott, átlátható és ellenőrizhető munkafolyamatokat jelent, amelynek eredményeként Vevőink elvárásainak megfelelő termékeket állíthatunk elő. Mindezek segítségével olyan cégkultúrát szeretnénk meghonosítani a Félegyházi Pékség Kft-nél, amely biztos hátteret jelent üzleti céljaink megvalósításához, hozzájárul a szűkebb és tágabb környezetünk fejlődéséhez.

Kiskunfélegyháza, 2015. január 01.